Forskningsdatorerna

Detta får du tillgång till

Ordbok
Skatter och gamla uttryck – ordbok >>

Datorer
Föreningen har nu 4 datorer uppkopplade mot internet, vilka kostnadsfritt kan användas av medlemmarna för sökning i webbaserade databaser samt också föreningens cd- och dvd-skivor enligt nedan. Bibliotekets böcker mm är därtill sökbara på en egen dator. Ring gärna expeditionen först och boka tid, 031-13 12 26. Vid köbildning gäller max 2 h/person.

Databaser på internet:
Arkiv Digital
Riksarkivet – Digitala forskarsalen
Ancestry

Emiweb

CD- och DVD-register:

41 Handskrifter
Begravda i Sverige
EMIBAS 2005
Emigranten Populär 2006
Gamla stan, Stockholm
Gamla stan under 750 år, Stockholm
Genealogisk Ungdom 1977-1981
Göteborg Gustavi Domkyrka kyrkobok 1669-71
Göteborgs Industrikalender 1850-1899
Historiska stadskartor
Häradsekonomiska kartor
Klara församling, Stockholm
Kullgrens stamträd
Kungsholmen, Stockholm
Kyrkobokshistorik
Skånska dragoner, husarer och infanterister
Släkthistoriskt Forum 1982-2006
Släkt och Hävd, register 1950-1999
Smeder i Värmland och Dalsland
Surteby-Kattunga pastorat 1842-1920
Svenska Gods och Gårdar
Svenska ortnamn
Svenskt Biografiskt Lexikon: A-Rettig
Sveriges befolkning 1890 1900 1970 1980 1990
Sveriges dödbok, 1860-2016
Söderskivan, Södermalm, Stockholm
Öckerö socken 1895-1939

Kartor
Göteborg inom vallarna, år 1807, 1872 och 1945. Sammanställda av Joel Holger och införda i Västanbladet år 2004-2006.
Östra Nordstaden nr 3 2004
Västra Nordstaden nr 2 2005
Inom Vallgraven – öster nr 2 2005
Inom Vallgraven – centrum nr 4 2005
Inom Vallgraven – väster nr 1 2006

Att släktforska i Göteborg av Per Clemensson (utdrag från Västanbladet)
Del 1. Göteborgs indelning. Tryck. nr 4 2006
Del 2. Kyrkobokföringen i Göteborg. nr 1 2007
Del 3. Göteborgsförsamlingarnas arkiv. nr 2 2007
Obs! Komplettering till del 3 nr 2 2008
Del 4. Begravda i Göteborg. nr 3 2007
Del 5. Olga Dahls göteborgstomter nr 4 2007
Del 6. Göteborgs domstolar nr 1 2008
Del 7. Landsarkivets expeditionslokaler speglar situationen 2008, numer i nya lokaler nr 2 2008
Del 8. Personlängder för Göteborg nr 1 2009
Del 9. Enskilda arkiv (på Landsarkivet i Göteborg) nr 1 2010

Göteborgs adresskalendrar 1850-1899 på Internet
Nu finns 37 stycken adress- och industrikalendrar för Göteborg mellan åren 1850-1899 tillgängliga att ladda ner gratis på Göteborg stads hemsida. Kalenderböckerna finns sedan gammalt på Landsarkivet i Forskarsalen, men nu kan man läsa t o m 1899 på Internet. Kalendrarna är fritextsökbara. För åren därefter t.o.m. 1947 gäller fortfarande böckerna. Kalendrarna på Internet är ett bra supplement till olika äldre Göteborgskartor (vilka även finns på sajten) då de har mycket olika typer av information, t ex göteborgarnas namn och adresser samt näringsidkares annonser och adresser. Varje kalender innehåller också olika kuriosa om Göteborg, såsom hur mycket det t ex kostade att åka droska i slutet av 1800-talet. Klicka här för att komma till adresskalendrarna. För åren 1941 t.o.m. 1996 finns på Landsarkivet även Blå boken med liknande innehåll.

Göteborgs Stadsbyggnadskontor
Stadsbyggnadskontoret har börjat digitalisera kartor från äldre tiders Göteborg. De görs efter hand tillgängliga och går att ladda ner från hemsidan. Materialet är komprimerat för att bli hanterbart via internet. På sidan finns anvisning om hur man laddar ner visningsprogrammet. Klicka här för att komma till de historiska kartorna.

Papyrusarkivet – en guldgruva för släktforskare
30 000 namn med anhöriga och allt på 6 000 inskannade bilder från Papyrus pappersbruk. Det materialet botaniserar nu några före detta anställda i. De äldsta bilderna är från 1897. Arbetet är ännu inte tillgängligt på Internet. Mölndals museums hemsida med foton och bilder från staden finns på museets hemsida.

Taxeringslängden år 1715 för Göteborg, bearbetad av Rolf Berlin
För att få ett mer jämlikt uttag av skatt mellan stånden införde Karl XII en förmögenhetsskatt. Taxeringslängden finns dels på internet och dels i en mer omfattande pdf.

Länkar till gamla Göteborg, tips från webbredaktören (motsvarande finns säkert för andra stadsdelar)
Masthugget, Haga och Annedal
Majorna
Kortedala museum
Västra Frölunda hembygdsförening
Föreningen Gamla Linholmspojkar
Foton över nya och gamla Lindholmen Göteborg (Youtube)

Finländare i Göteborg, tips från Margareta Danielsson
Avhandling om finländare i Göteborg av Harri Blomberg; Fragment av ett finländskt Göteborg.

Borgarlängderna i Nya Lödöse (1509-1605), tips från Ewert Arwidsson
Under hösten 2013 arrangerade Landsarkivet i Göteborg tillsammans med GöteborgsRegionens Släktforskare en föreläsningsserie.
Föredrag av historikern Raimond Veenstra
Staden Nya Lödöse – staden under Gamlestaden